Kaj je Mandala?

Beseda mandala v indijskem jeziku t.i. sanskrtu označuje sveti krog in se povezuje s pojmi, kot so molitev, meditacija, zdravljenje …

Krog je organiziran okoli središča, okoli centra v katerem so prepleteno razporejeni liki, simboli, figure ali znaki . Mandala ustvarja ravnovesnje, usklajenost kot npr.simbol jin-jang. Krog je geometrijski vzorec, ki predstavlja neprestano kroženje energije okrog svojega centra. Tudi simbol Sonca je astrološko prikazan s krogom in pikico v svojem centru. Astronomsko je Soce center našega osončja in planeti krožijo okoli njega. Tudi psihološko je Sonce “dirigent” vseh ostalih planetov, saj predstavlja našo razvojno pot, pot naših največjih potencialov življenja.

Mandala se pojavlja vsepovsod v naravi kot cvetje, školjke, snežinke, planeti, prerez plodov sadja in v prerezu drevesa so najočitnejši primeri mandale, pa še bi jih našli. Vsak najmanjši delec snovi ima svoje središče in mandala označuje vesolje, od neskon­čno majhnega do neskončno velikega, od atoma do galaksije. Tudi človek in posamezni deli telesa so kot mandala.

Zgodovinsko

V Indiji, Nepalu in Tibetu ima mandala obreden, še bolj meditativen namen.Budisti radi rečejo: “Glej vsa bitja kot Bude, poslušaj vse glasove kot mantre, spoznaj vso resničnost kot mandalo.”Mandala zgodovinsko pripada, in jo najdemo skozi vse čase in skozi vse kulture. Spomnimo se na mandale v obliki rozete, labirintskega vrta ali grba kot osnova številnih kultur in religij. Gotske rozete v starih cerkvah so še posebno navdušujoče, ker so v njih luč, barve in oblika edinstveno povezane in usklajene. Skladnost in uravnovešena oblika, moč, ki se prebija iz središča mandale, navdušuje vsakega opazovalca in ga spodbuja, naj poišče lastno središče.

Mandala je kot osnovni simbol pri osredotočanju, meditaciji, osebnostno zrelostnem procesu, zaščiti in zdravljenju.

Načini poglabljanja v mandale so raznovrstni glede na različne religije, kulture, filozofse, umetnostne, itn. kontekste. Tudi na slovenskem lahko najdemo ustvarjene mandale oz. kroga, ko so se zbrali vaški starešine okoli lipe ali okoli ognja. Tudi slovenska, idrijska čipka je tradicionalna slovenska mandala, ki se začne v središču in iz katere zraste čudovita skladna stvaritev. Mandale lahko rišemo, barvamo, zlagamo. Ustvarjamo brez omejitev.

Budistični menihi ustvarjajo mandalo iz zrn peska. Najprej se pripravijo z meditacijo in vizualizacijo, nato pa porabijo cele dneve in tedne, da s paličicami, tulci in tipali iz zrnc peska natančno zgradijo kompleksno sliko. Kot simbol spremenljivosti življenja pisane peščene mandale nato z zamahom roke pometejo z mize, njen prah pa nato vržejo v potok, reko ali na zemljo. Verjamejo, da pesek, ki se blagoslovi med izdelavo mandale, prinaša veliko dobrega zemlji in rekam, s katerimi pride v stik. Carl Gustav Jung je opisal mandalo kot psihokozmogram oziroma risbo našega duševnega vesolja, urejeno razporejenost misli.

“Poudarjal je, da se mandale uporabljajo za utrjevanje notranjega bitja ali za spodbujanje poglobljene meditacije, saj nas opazovanje mandale navdaja z vedrino, občutkom, da je življenje spet dobilo smisel in red. Učinkovitost mandale je dvojna: ohranja duševni red ali ga obnavlja, če je izginil. C.G. Jung je uporabljal mandale v psihoterapevtski praksi, pa tudi njemu osebno so pomagale prehajati krize v življenju, tudi po prekinitvi sodelovanja s Sigmundom Freudom. Mandalo je Jung definiral tudi kot prikaz nezavednega jaza in jo uporabljal za odkrivanje čustvenih motenj ter za ponovno vzpostavljanje celovitosti osebnosti.