41
Srce družine

Afirmacija:

“Moje srce utripa v moči korenin družinskega drevesa, kjer sem sprejet in rastem s krošnjo.”