23
Srce družine

4 in 5 energijski center, v Sanskrtu Anahaka in Vishudda. Povezava s planetoma Luna in Merkur, Chandra in Budhi.

Afirmacija:

“Ljubezen in svetloba prečiščujeta vso temo in vse travme celotnega družinskega drevesa, vseh generacij, da se izrazi moč in vrednost vsakega posameznika in cele družine. Medsebojna povezanost nam daje varnost in zaupanje.”